Nữ sinh lớp 7 trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi

Em Ánh trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh: TT.
Em Ánh trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh: TT.
Em Ánh trả lại hơn 23 triệu đồng cho người đánh rơi. Ảnh: TT.
Lên top