Nữ sinh đánh bạn vì bị “lườm”: Động viên học sinh bị đánh trước, xử lý sau

Nữ sinh B (bên phải ảnh) đánh bạn cùng lớp ngay trên bục giảng. Ảnh chụp video.
Nữ sinh B (bên phải ảnh) đánh bạn cùng lớp ngay trên bục giảng. Ảnh chụp video.
Nữ sinh B (bên phải ảnh) đánh bạn cùng lớp ngay trên bục giảng. Ảnh chụp video.
Lên top