Nữ sinh bị thanh niên đánh tới tấp sau tai nạn: Phải khâu 10 mũi trên đầu

Nữ sinh bị đánh phải nghỉ học ở nhà điều trị vết thương. Ảnh: Đình Trọng
Nữ sinh bị đánh phải nghỉ học ở nhà điều trị vết thương. Ảnh: Đình Trọng
Nữ sinh bị đánh phải nghỉ học ở nhà điều trị vết thương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top