Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào Đại học Luật TPHCM: Mơ ước làm luật sư dần lóe sáng

Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM hạnh phúc bên bố mẹ.
Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM hạnh phúc bên bố mẹ.
Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào trường Đại học Luật TPHCM hạnh phúc bên bố mẹ.
Lên top