Nữ sinh bị cưa chân do bác sĩ tắc trách chính thức đậu ĐH Luật TPHCM

Hà Vi chuẩn bị xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của trường ĐH Luật TPHCM.
Hà Vi chuẩn bị xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của trường ĐH Luật TPHCM.
Hà Vi chuẩn bị xuống TPHCM dự thi phần thi năng lực của trường ĐH Luật TPHCM.
Lên top