Nữ “Phượt Thủ” tuổi 60 chinh phục ước mơ xuyên Việt