Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nữ Phó Tổng Giám đốc đầu tiên của VTV được bổ nhiệm lại

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (Ảnh: VTV.VN)
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (Ảnh: VTV.VN)