Nữ nhân viên y tế Quảng Trị hỗ trợ chống dịch ở Bình Dương mắc COVID-19

Xe chở đoàn y bác sĩ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19 xuất phát ngày 26.7. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe chở đoàn y bác sĩ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19 xuất phát ngày 26.7. Ảnh: Hưng Thơ.
Xe chở đoàn y bác sĩ tỉnh Quảng Trị vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch COVID-19 xuất phát ngày 26.7. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top