Nữ giáo viên trẻ thắng cuộc thi ''Người thay đổi nhận thức về tê giác"

Ông MK.Lekgoro - Đại sứ Nam Phi taị Việt Nam - trao giải cho cô Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. Ảnh: L.Q.V
Ông MK.Lekgoro - Đại sứ Nam Phi taị Việt Nam - trao giải cho cô Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. Ảnh: L.Q.V
Ông MK.Lekgoro - Đại sứ Nam Phi taị Việt Nam - trao giải cho cô Nguyễn Hữu Quỳnh Hương. Ảnh: L.Q.V
Lên top