Nữ du khách Trung Quốc tử vong dưới đáy thang máy khách sạn ở Đà Nẵng

Khách sạn OPEN nơi nữ du khách tử vong.
Khách sạn OPEN nơi nữ du khách tử vong.