Nữ điều dưỡng phải chịu tang mẹ ở khu cách ly vì đi tăng cường Bắc Ninh

Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời đến động viên, chia sẻ với điều dưỡng viên, mong muốn nữ điều dưỡng cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Y tế
Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời đến động viên, chia sẻ với điều dưỡng viên, mong muốn nữ điều dưỡng cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Y tế
Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời đến động viên, chia sẻ với điều dưỡng viên, mong muốn nữ điều dưỡng cố gắng vượt qua nỗi đau để tiếp tục nhiệm vụ. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top