Nữ điều dưỡng nơi tâm dịch Bắc Ninh: “Con hỏi mà không thể trả lời được”

Những phút nghỉ ngơi của các y bác sĩ nơi tâm dịch COVID-19. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những hy sinh (cung cấp).
Những phút nghỉ ngơi của các y bác sĩ nơi tâm dịch COVID-19. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những hy sinh (cung cấp).
Những phút nghỉ ngơi của các y bác sĩ nơi tâm dịch COVID-19. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những hy sinh (cung cấp).
Lên top