Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay bị đề xuất giáng cấp bậc

Đề xuất giáng cấp bậc nữ đại úy công an mắng chửi nhân viên sân bay. Ảnh: AT.
Đề xuất giáng cấp bậc nữ đại úy công an mắng chửi nhân viên sân bay. Ảnh: AT.
Đề xuất giáng cấp bậc nữ đại úy công an mắng chửi nhân viên sân bay. Ảnh: AT.
Lên top