Nữ chủ quán tra tấn Y Nhiêu bị ảo giác người khác muốn giết mình

Nguyễn Thị Hà kể lại chuyện tra tấn Y Nhiêu trong cơn ngáo đá. Ảnh Đình Văn
Nguyễn Thị Hà kể lại chuyện tra tấn Y Nhiêu trong cơn ngáo đá. Ảnh Đình Văn