NSƯT Hoài Linh hoãn hỗ trợ 3,5 tỉ đồng đến 6 huyện ở Quảng Nam vì COVID-19

Nghệ sĩ Hoài Linh có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lũ ở 6 huyện miền núi Quảng Nam.
Nghệ sĩ Hoài Linh có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lũ ở 6 huyện miền núi Quảng Nam.
Nghệ sĩ Hoài Linh có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lũ ở 6 huyện miền núi Quảng Nam.
Lên top