NS Hoài Linh trao 4 tỉ của MTQ cả nước giúp người dân Quảng Nam, Quảng Ngãi

Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ cho người dân ở thị xã Đức Phổ. Ảnh: Chí Đại
Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ cho người dân ở thị xã Đức Phổ. Ảnh: Chí Đại
Đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh trao hỗ trợ cho người dân ở thị xã Đức Phổ. Ảnh: Chí Đại
Lên top