NQ 128: Phú Thọ "thông thoáng", Yên Bái - Lào Cai chuẩn bị điều chỉnh

Một số địa phương tại Tây Bắc còn thận trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Văn Đức.
Một số địa phương tại Tây Bắc còn thận trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Văn Đức.
Một số địa phương tại Tây Bắc còn thận trọng trong việc thực hiện Nghị quyết 128. Ảnh: Văn Đức.
Lên top