Novaland tài trợ chương trình nước sạch học đường tại Bắc Bình

Máy lọc nước hiện đại mang đến cho các em học sinh nguồn nước uống sạch.
Máy lọc nước hiện đại mang đến cho các em học sinh nguồn nước uống sạch.
Máy lọc nước hiện đại mang đến cho các em học sinh nguồn nước uống sạch.
Lên top