Nóng nhất Sài Gòn: Hãi hùng hố sâu "nuốt chửng" xe ben đang lưu thông