Nóng: Mất liên lạc với nhóm du khách 36 người và 9 người dân địa phương

Lực lượng tìm kiếm nhóm du khách mất tích ở huyện Khánh Sơn buộc phải quay về vì gặp phải con suối chảy siết. Ảnh: Văn Nhuận
Lực lượng tìm kiếm nhóm du khách mất tích ở huyện Khánh Sơn buộc phải quay về vì gặp phải con suối chảy siết. Ảnh: Văn Nhuận
Lực lượng tìm kiếm nhóm du khách mất tích ở huyện Khánh Sơn buộc phải quay về vì gặp phải con suối chảy siết. Ảnh: Văn Nhuận
Lên top