Nóng: Huyện đảo Lý Sơn đổ mưa, chính quyền trắng đêm ứng phó bão

Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Ảnh cắt từ clip.
Lên top