Nông dân xót xa nhìn vườn đào Tết… “chết trắng”

Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng xót xa trước vườn đào Tết có nguy cơ mất trắng. Ảnh Mai Dung
Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng xót xa trước vườn đào Tết có nguy cơ mất trắng. Ảnh Mai Dung
Ông Hoàng Văn Hợi, thôn Đức Phong, xã Đại Đồng xót xa trước vườn đào Tết có nguy cơ mất trắng. Ảnh Mai Dung
Lên top