Nông dân Việt hỗ trợ trồng vườn cây hữu nghị ở biên giới Việt - Lào

Cây giống để hỗ trợ cho người dân nước Lào. Ảnh: TH.
Cây giống để hỗ trợ cho người dân nước Lào. Ảnh: TH.
Cây giống để hỗ trợ cho người dân nước Lào. Ảnh: TH.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top