Nông dân trắng tay trên những cánh đồng không mạ

Thời điểm này, thay vì hình ảnh xanh mướt quen thuộc của đồng lúa hè thu thì chỉ nhìn thấy những đồng nước, lưa thưa một ít mạ. Ảnh: Nguyên Anh
Thời điểm này, thay vì hình ảnh xanh mướt quen thuộc của đồng lúa hè thu thì chỉ nhìn thấy những đồng nước, lưa thưa một ít mạ. Ảnh: Nguyên Anh
Thời điểm này, thay vì hình ảnh xanh mướt quen thuộc của đồng lúa hè thu thì chỉ nhìn thấy những đồng nước, lưa thưa một ít mạ. Ảnh: Nguyên Anh
Lên top