Nông dân Quảng Trị gặt lúa chưa già đồng để “chạy” bão số 5

Người dân khẩn trương đưa lúa về nhà. Ảnh: HT.
Người dân khẩn trương đưa lúa về nhà. Ảnh: HT.
Người dân khẩn trương đưa lúa về nhà. Ảnh: HT.
Lên top