Nông dân nơi thượng nguồn sông Cửu Long: Mừng và lo với lũ muộn

Cụm ghe xuồng lưới cá trên đồng lũ. (Ảnh: P.T).
Cụm ghe xuồng lưới cá trên đồng lũ. (Ảnh: P.T).
Cụm ghe xuồng lưới cá trên đồng lũ. (Ảnh: P.T).
Lên top