Nông dân Kon Tum thiệt hại nặng vì trâu bò bị dịch bệnh, chết hàng loạt

Dịch bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng làm người nông dân Kon Tum khốn đốn. Ành TT
Dịch bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng làm người nông dân Kon Tum khốn đốn. Ành TT
Dịch bệnh viêm da nổi cục, tụ huyết trùng làm người nông dân Kon Tum khốn đốn. Ành TT
Lên top