Nông dân Hưng Yên sẽ bán nhãn trên sàn thương mại điện tử

Bắt đầu từ ngày 15.7, những trái nhãn Hưng Yên đầu tiên sẽ được chính thức bán trên sàn TMĐT.
Bắt đầu từ ngày 15.7, những trái nhãn Hưng Yên đầu tiên sẽ được chính thức bán trên sàn TMĐT.
Bắt đầu từ ngày 15.7, những trái nhãn Hưng Yên đầu tiên sẽ được chính thức bán trên sàn TMĐT.
Lên top