Nông dân Hội An nuôi trâu làm du lịch

Du khách cởi lên lưng trâu để chụp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Chung
Du khách cởi lên lưng trâu để chụp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Chung
Du khách cởi lên lưng trâu để chụp chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thanh Chung
Lên top