Nóng: Chợ ở Hà Nội đang cháy ngùn ngụt, khói đen ngút trời

Đám cháy chợ Quang nhìn từ xa.
Đám cháy chợ Quang nhìn từ xa.