Nỗi trăn trở của công nhân vệ sinh ở Bệnh viện dã chiến chống COVID-19

Các công nhân trong đội vệ sinh đảm bảo khuôn viên bệnh viện dã chiến luôn sạch sẽ. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những Hy sinh (cung cấp)
Các công nhân trong đội vệ sinh đảm bảo khuôn viên bệnh viện dã chiến luôn sạch sẽ. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những Hy sinh (cung cấp)
Các công nhân trong đội vệ sinh đảm bảo khuôn viên bệnh viện dã chiến luôn sạch sẽ. Ảnh: Chiến dịch Cảm ơn những Hy sinh (cung cấp)
Lên top