Nội quy “thép” của trường Lương Thế Vinh: Thêm một “kẽ hở” quản lý?

Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường.
Thầy và trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Ảnh: website nhà trường.
Lên top