Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Nhiệt độ đo được ở mặt đường có lúc lên đến 60 độ C, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc.
Nhiệt độ đo được ở mặt đường có lúc lên đến 60 độ C, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc.
Nhiệt độ đo được ở mặt đường có lúc lên đến 60 độ C, cao hơn rất nhiều so với nhiệt độ quan trắc.
Lên top