Nới lỏng điều kiện, vẫn chưa doanh nghiệp nào vay gói ưu đãi 16.000 tỉ

Gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động đã được nới lỏng. Ảnh Thuỳ Trang
Gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động đã được nới lỏng. Ảnh Thuỳ Trang
Gói hỗ trợ 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay để trả lương cho người lao động đã được nới lỏng. Ảnh Thuỳ Trang
Lên top