Nối lại tìm kiếm nạn nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 từ 23.6

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 trước đó. Ảnh: PV.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 trước đó. Ảnh: PV.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 trước đó. Ảnh: PV.
Lên top