Nối lại giao thông sau bão, lương thực, thực phẩm được đưa ra đảo Lý Sơn

Người dân tiếp nhận nhu yếu phẩm từ đất liền gửi ra đảo để bổ sung nguồn thực phẩm thiết yếu đang bị thiếu hụt vì biển động kéo dài. Ảnh: PV
Người dân tiếp nhận nhu yếu phẩm từ đất liền gửi ra đảo để bổ sung nguồn thực phẩm thiết yếu đang bị thiếu hụt vì biển động kéo dài. Ảnh: PV
Người dân tiếp nhận nhu yếu phẩm từ đất liền gửi ra đảo để bổ sung nguồn thực phẩm thiết yếu đang bị thiếu hụt vì biển động kéo dài. Ảnh: PV
Lên top