Nỗi đau trong một gia đình bị người đời sợ hãi bởi khuôn mặt "quỷ”

Ông Tê bên đứa con trai có khuôn mặt bị biến dạng. Ảnh: LX
Ông Tê bên đứa con trai có khuôn mặt bị biến dạng. Ảnh: LX
Ông Tê bên đứa con trai có khuôn mặt bị biến dạng. Ảnh: LX
Lên top