Nơi đầu tiên ở Hà Nội giám sát người dân thực hiện giãn cách bằng flycam

Huyện Mê Linh là nơi đầu tiên ở Hà Nội giám sát người dân thực hiện giãn cách bằng flycam. Ảnh: LĐ
Huyện Mê Linh là nơi đầu tiên ở Hà Nội giám sát người dân thực hiện giãn cách bằng flycam. Ảnh: LĐ
Huyện Mê Linh là nơi đầu tiên ở Hà Nội giám sát người dân thực hiện giãn cách bằng flycam. Ảnh: LĐ
Lên top