Nơi đàn dê bị tấn công ở Quảng Trị có nhiều dấu chân 2 cá thể báo hoa mai

Có nhiều vết chân thú rừng quanh khu vực đàn dê bị tấn công. Ảnh: ĐN.
Có nhiều vết chân thú rừng quanh khu vực đàn dê bị tấn công. Ảnh: ĐN.
Có nhiều vết chân thú rừng quanh khu vực đàn dê bị tấn công. Ảnh: ĐN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top