Nỗi cơ cực của hai người mẹ đơn thân ở thôn nghèo tỉnh Quảng Bình