“Nói chừng” nên vợ - nên chồng

Thu hoạch cá ở Cù Lao Thu. Ảnh: L.T
Thu hoạch cá ở Cù Lao Thu. Ảnh: L.T
Thu hoạch cá ở Cù Lao Thu. Ảnh: L.T
Lên top