Nỗi buồn đám cưới ngày lũ: Vợ ơi, anh không đón vợ được rồi!