Nỗi buồn của “người rừng” Hồ Văn Lang

"Người rừng" Hồ Văn Lang chôn cọc rào vườn rau. Ảnh: T.H
"Người rừng" Hồ Văn Lang chôn cọc rào vườn rau. Ảnh: T.H
"Người rừng" Hồ Văn Lang chôn cọc rào vườn rau. Ảnh: T.H

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM