Nội Bài đóng cửa đường lăn, dành chỗ đỗ tàu bay qua đêm

Nội Bài đóng cửa đường lăn dành chỗ đỗ tàu bay qua đêm. Ảnh P.Công
Nội Bài đóng cửa đường lăn dành chỗ đỗ tàu bay qua đêm. Ảnh P.Công
Nội Bài đóng cửa đường lăn dành chỗ đỗ tàu bay qua đêm. Ảnh P.Công
Lên top