Nỗ lực phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trong bối cảnh dịch COVID-19

Ngành BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Ngành BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Ngành BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Lên top