Nỗ lực khắc phục trận lũ ống kinh hoàng ở Thanh Hoá

Các lực lượng chức năng cùng đồng bào đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ ống.
Các lực lượng chức năng cùng đồng bào đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ ống.
Các lực lượng chức năng cùng đồng bào đang nỗ lực khắc phục hậu quả lũ ống.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top