Điểm sáng thực hiện Bảo hiểm xã hội:

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu bảo hiểm

Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn đại diện doanh nghiêp hoàn thiện thủ tục nộp phí BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn đại diện doanh nghiêp hoàn thiện thủ tục nộp phí BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Cán bộ Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội hướng dẫn đại diện doanh nghiêp hoàn thiện thủ tục nộp phí BHXH, BHYT. Ảnh: H.A
Lên top