Nỗ lực giúp dân vùng biên giới khắc phục sau lũ quét

Bộ đội vùng biên giới ở tỉnh Quảng Nam giúp dân khắc phục sau lũ. Ảnh: Thanh Chung
Bộ đội vùng biên giới ở tỉnh Quảng Nam giúp dân khắc phục sau lũ. Ảnh: Thanh Chung
Bộ đội vùng biên giới ở tỉnh Quảng Nam giúp dân khắc phục sau lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top