Nổ lớn trong xưởng nấu thép, hai công nhân bị mắc kẹt