Nổ lò luyện thép tại Khu công nghiệp Sông Công Thái Nguyên

Hiện trường vụ nổ lò luyện thép tại KCN Sông Công 1, Thái Nguyên.
Hiện trường vụ nổ lò luyện thép tại KCN Sông Công 1, Thái Nguyên.
Hiện trường vụ nổ lò luyện thép tại KCN Sông Công 1, Thái Nguyên.
Lên top